Werkzaamheden

Het nieuwe tegelwerk aan de bassins is in 2020 afgerond.

De nieuwe coating van de bassins is vanwege wisselvallige weersomstandigheden helaas nog niet uitgevoerd. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden in het najaar 2021 plaatsvinden