Coronavirus update 1 (09 mei 2020)

Op dit moment zijn wij druk doende  met het bestuderen van de protocollen/richtlijnen, die het RIVM heeft aangepast in samenwerking met de zwembadbranche, inzake opening zwembaden vanaf 11 mei. Dit klinkt fantastisch, maar door alle regels waaraan zwembaden moeten voldoen wordt het een openstelling met veel restricties. Ook in het bad moet er 1,5 meter afstand gehouden worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat er max. 6 mensen tegelijkertijd mogen zwemmen. Daarnaast zijn er natuurlijk meer maatregelen met betrekking tot veiligheid en hygiëne voor zowel zwemmers als personeel!

Wij zullen ons beraden over de haalbaarheid hiervan.

Openstelling van ons zwembad zal pas dan plaatsvinden als de autoriteit (gemeente) toestemming heeft verleend omtrent het voldoen aan alle eisen.