Zwembad Hoogkerk

Gezocht: nieuwe bestuursleden

Het bestuur van Stichting Zwembad Hoogkerk bestaat op dit moment uit vijf bestuursleden, die zich vrijwillig en met enthousiasme inzetten. In het afgelopen jaar is één van de algemeen bestuursleden gestopt.

Het bestuur is daarom op zoek naar een secretaris en één of twee bestuursleden.

 

Een bestuurslid dient mede uitvoering te geven aan de taken van het bestuur.

Gevraagde minimale tijdsinzet:

-        Iedere maand een vergadering op een doordeweekse avond van 2 à 3 uur.

-        Helpen bij activiteiten en onderhoud. (afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden;

         (ca. 40 uur per seizoen.)

-        Overige zaken, afhankelijk van de taken binnen het bestuur.

 

Basiseisen:

-        Hij/zij heeft affiniteit met Zwembad Hoogkerk.

-        Hij/zij richt zich bij de vervulling van de bestuurstaak op het belang van het zwembad en de

         medewerkers.

-        Hij/zij heeft een onbesproken gedrag.

-        Hij/zij is in staat om vergaderingen van het bestuur bij te wonen en levert een constructieve

         inbreng tijdens vergaderingen.

-        Hij/zij is bereid om te helpen in het zwembad;

-        Dit betekent dat verwacht wordt, dat hij/zij actief  meewerkt om het bad een prima en schoon

         aanzien te geven.

-        Hij/zij kan goed samenwerken.

-        Hij/zij heeft goede contactuele vaardigheden.

-        Hij/zij kan zich zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.

-        Hij/zij beschikt over goede computervaardigheden.

 

De secretaris is het geheugen en het eerste contact van de Stichting.

Taken:

-        Het zijn van contactadres.

-        Zorgen voor tijdige beantwoording van post en mail.

-        Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden.

-        Zorgen dat alle andere bestuursleden of andere betrokkenen tijdig beschikken over voor hun werk

         relevante stukken.

-        Het verzamelen, ordenen en toegankelijk maken/houden van alle relevante informatie in een

         toegankelijk archief.

-        Het, samen met de bestuursleden, voorbereiden van de agenda.

-        De verslaglegging van vergaderingen.

-        Het versturen van verslagen, vergaderstukken en agenda naar bestuursleden.

-        Verrichten van alle overige correspondentie.

-        Het bijhouden van de website.

 

Aspirant-bestuursleden krijgen de mogelijkheid een (deel van het) seizoen mee te draaien binnen een commissie, naast het bestuur.

 

Neem voor meer informatie contact op met de Stichting Zwembad Hoogkerk: info@zwembadhoogkerk.nl


Laatste update op 02 juni 2016 door Erna
Copyright © 2018 | Webdesign door Purplemelon